Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-11-1996.
Geldend van 28-11-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-11-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-11-1996)

Opmerking

Grondslag gewijzigd in artikel 8 van de Algemene Nabestaandenwet.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-11-1996 Wijziging 19-11-1996 Stcrt. 1996, 229 SV/VP/96/4502 19-11-1996 Stcrt. 1996, 229
04-08-1959 Nieuwe-regeling 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134 2262 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134
Naar boven