Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 38
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 50, 52a, 53, 54, 68
 3. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Teksten: tekst, tekst
 4. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Teksten: tekst, tekst, 1, 2
 5. Gemeentewet
  Artikelen: 236, 246a
 6. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
  Tekst: tekst
 7. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 49, 62
 8. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 9. Provinciewet
  Artikelen: 228, 230
 10. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 6
 11. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 12. Regeling producenten- en brancheorganisaties
  Artikelen: 2:3, 3:2, 4:3
 13. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 31
 14. Uitvoeringsbesluit verzamel- en verificatievereisten voor rapporterende platformexploitanten
  Artikel: 10
 15. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 1
 16. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 5
 17. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.2
 18. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 19. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Waterschapsbesluit
  Artikel: 6.15
 21. Waterschapswet
  Artikelen: 126, 126a
 22. Waterwet
  Artikel: 7.10
 23. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 24. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 34b
 25. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 9
 26. Wet waardering onroerende zaken
  Artikelen: 30, 31

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
01-01-2009 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617 Inwtr. 1
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
14-07-1994 Nieuw 29-06-1994
samen met
08-11-1993
Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 598
21287
samen met
23024
29-06-1994 Stb. 1994, 499
14-07-1994 Vervallen 29-06-1994
samen met
08-11-1993
Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 598
21287
samen met
23024
29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
21-03-1991 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 95 21034 07-03-1991 Stb. 1991, 95
17-12-1987 Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 536 19393 26-11-1987 Stb. 1987, 536
01-10-1962 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-08-1962 Stb. 1962, 319

Opmerkingen

 1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
Naar boven