Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30ia

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Eindejaarsregeling 2022
 2. Eindejaarsregeling 2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Circulaired.divisie: 19
 2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 31bis
 3. Wet minimumbelasting 2024
  Artikel: 12.1
 4. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VA

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 20b
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 28a
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel 27
 4. Invorderingswet 1990
  Artikelen 2, 28a, 28c
 5. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 5.16c, 5.17e, 5.3, 9.5
 6. Mijnbouwbesluit
  Artikel 181
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 8a
 8. Belastingplan 2012
  Artikel XXXIV
 9. Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage
  Artikel 6.2
 10. Wet compensatie wegens selectie aan de poort
  Artikel 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 23-11-2023 Stb. 2023, 432
01-01-2023 Nieuw 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastingaanslagen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet onherroepelijk vaststaan.1)
Naar boven