Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 29a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528 Alg. 2
01-01-2011 Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768 Alg. 3
01-02-2010 Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24 Alg. 4
01-02-2009 Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25 Alg. 5
01-02-2008 Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20 Alg. 6
01-02-2007 Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28 Alg. 7
13-12-2006 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
01-02-2006 Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26 Alg. 8
02-12-2005 t/m 01-01-2005 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
01-02-2005 Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
01-01-2005 Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 9
01-02-2004 Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
01-02-2003 Eerste-lezing 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20 Inwtr. 10
01-04-2002 Wijziging 24-01-2002
samen met
12-12-2001
Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664
26523
samen met
28075
24-01-2002 Stb. 2002, 53
Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 24-01-2002
samen met
12-12-2001
Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664
Alg. 11, Inwtr. 12
01-01-2002 Wijziging 12-12-2001
samen met
12-12-2001
Stb. 2001, 639
samen met
Stb. 2001, 664
27882
samen met
28075
12-12-2001 Stb. 2001, 639
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-09-1999 Nieuw 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265

Opmerkingen

 1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel II van Stb. 2011/528 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel II van Stb. 2010/768 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel II van Stb. 2010/24 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Artikel II van Stb. 2009/25 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
 6. Artikel II van Stb. 2008/20 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. Artikel II van Stb. 2007/28 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
 8. Artikel II van Stb. 2006/26 bevat overgangsrecht met betrekking tot deze wijziging.8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
 10. Bij Stb. 2003/20 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.10)
 11. Wijzigingsopdracht kan niet worden doorgevoerd. Pas na iwtr. van de Veegwet euro kunnen de bedragen worden aangepast.11)
 12. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Eerste evaluatiewet Awb (kst. 26523) en de Veegwet euro in werking treden.12)
Naar boven