Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27l

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528 Alg. 2
01-01-2011 Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768 Alg. 3
01-02-2010 Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24 Alg. 4
01-02-2009 Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25 Alg. 5
01-02-2008 Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20 Alg. 6
01-02-2007 Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28 Alg. 7
13-12-2006 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
01-02-2006 Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26 Alg. 8
01-02-2005 Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
01-01-2005 Nieuw 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 9

Opmerkingen

 1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel II van Stb. 2011/528 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel II van Stb. 2010/768 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel II van Stb. 2010/24 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Artikel II van Stb. 2009/25 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
 6. Artikel II van Stb. 2008/20 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. Artikel II van Stb. 2007/28 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
 8. Artikel II van Stb. 2006/26 bevat overgangsrecht met betrekking tot deze wijziging.8)
 9. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.9)
Naar boven