Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 20b
 2. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 3. Gemeentewet
  Artikel: 231
 4. Invorderingswet 1990
  Artikel: 63ab
 5. Provinciewet
  Artikel: 227a
 6. Waterschapswet
  Artikel: 123

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVbis

 1. Wet terugvordering staatssteun
  Artikelen 2, 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Nieuw 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99

Annuleren

Naar boven