Algemene wet inzake rijksbelastingen

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
01-01-2021 Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
01-07-2015 Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146
32769
samen met
33966
16-06-2015 Stb. 2015, 232
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2013 t/m 01-01-2012 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2012 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
Naar boven