Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 30hb

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VA

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 20b
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 28a
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel 27
 4. Invorderingswet 1990
  Artikelen 2, 28a, 28c
 5. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 5.16c, 5.17e, 5.3, 9.5
 6. Mijnbouwbesluit
  Artikel 181
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 8a
 8. Belastingplan 2012
  Artikel XXXIV
 9. Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage
  Artikel 6.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019
samen met
09-12-2020
Stb. 2019, 513
samen met
Stb. 2020, 542
35305
samen met
35573
Alg. 1
01-10-2020 Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 24-09-2020 Stb. 2020, 356 Alg. 2
01-07-2020 Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196 Alg. 3
23-06-2020 t/m 01-06-2020 Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196 Alg. 4
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 568 33755 18-12-2013 Stb. 2013, 568 Alg. 5
01-01-2013 Nieuw 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 6

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2020/542.1)
 2. Artikel 7 van Stb. 2020/195 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel 7 van Stb. 2020/195 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel 7 van Stb. 2020/195 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Artikel III van Stb. 2013/568 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
 6. Artikel XXXIV, eerste lid, van Stb. 2011/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
Naar boven