Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512 Alg. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504 Alg. 2
01-01-2013 Wijziging 22-12-2011
samen met
01-11-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 669
33003
samen met
33245
samen met
33403
22-12-2011 Stb. 2011, 639 Alg. 3
01-06-1996 Vernummerd-wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246

Opmerkingen

  1. De wijziging op het tweede lid, onderdeel b, is niet voor de tweede keer doorgevoerd.1)
  2. Artikel XXVIII van Stb. 2018/504 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel XXXIV, eerste lid, van Stb. 2011/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven