Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 21d

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 21ja
 2. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikelen: 1, 30a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVA

 1. Woningwet
  Artikel 54a
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 252a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Nieuw 27-06-2008
samen met
27-06-2008
Stb. 2008, 269
samen met
Stb. 2008, 269
31085
samen met
31085
18-12-2008 Stb. 2008, 568
Naar boven