Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2023

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet belasting zware motorrijtuigen
    Artikel 11

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2015 Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 1
01-01-1996 Nieuw 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1996 Vervallen 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992
samen met
23-12-1993
Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690
22061
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
24-11-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 531 18323 08-11-1984 Stb. 1984, 531

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
Naar boven