Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 7a
 2. Gemeentewet
  Artikel: 236
 3. Waterschapswet
  Artikel: 126
 4. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 59
 5. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel 11

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
01-01-1996 Nieuw 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1996 Vervallen 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
Naar boven