Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2023

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: 2, 3
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 3
 3. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 4. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 5. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 6. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.1.3
 7. Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit
  Artikel: 1
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 9. Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
  Artikel: 6
 10. Geefwet
  Artikel: VIII
 11. Gemeentewet
  Artikelen: 220f, 236
 12. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 14. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 25, 26, 33a
 15. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 16. Overige fiscale maatregelen 2008
  Artikel: XVII
 17. Provinciewet
  Artikel: 228
 18. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
  Artikel: 1
 19. Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003
  Artikel: 7
 20. Sanctieregeling Belarus 2006
  Artikel: 1aa
 21. Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014
  Artikel: 2a
 22. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 23. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 25. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.3
 26. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikelen: 1, 5, 7, 7a
 27. Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES
  Artikelen: 27, 33
 28. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 2.5
 29. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 30. Waterschapswet
  Artikel: 126
 31. Waterwet
  Artikel: 7.10
 32. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 33. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikelen: 1.1, 6.12
 34. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 35. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 36. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikelen: 2a, 2b
 37. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 1
 38. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 25, 94
 39. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 1a
 40. Wet terugvordering staatssteun
  Artikel: 2
 41. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30
 42. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
31-12-2023 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 510 36369 20-12-2023 Stb. 2023, 510 Inwtr. 1
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653 Inwtr. 2
01-05-2016 Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164 Alg. 3
01-12-2015 Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 348 33955 30-09-2015 Stb. 2015, 348
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 4
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
01-01-2011 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
10-10-2010 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 5
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
01-08-2008 Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287 Alg. 6
18-08-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654 Inwtr. 7
01-01-2003 Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 13-12-2002 Stb. 2002, 633 Inwtr. 8
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
01-01-2001 Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
02-07-1995 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 740 19-12-1991 Stb. 1991, 740
01-01-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 554 20603 13-12-1989 Stb. 1989, 554
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-01-1975 Wijziging 08-04-1971 Stb. 1971, 220 10468 08-04-1971 Stb. 1971, 220
01-11-1961 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 20-10-1961 Stb. 1961, 332

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing m.b.t. verslagjaren die aanvangen op of na 31 december 2023.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.2)
 3. Artikel XV van Stb. 2016/163 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.4)
 5. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.5)
 6. Artikel XLVII van Stb. 2008/112 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.8)
Naar boven