Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 36
 2. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 Alg. 1
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
01-07-2011 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324 Alg. 3
01-08-2008 Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287 Alg. 4
01-01-2005 Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 5
01-01-2002 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-01-1994 Vervallen 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
19-03-1993 Wijziging 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
24-11-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 533 18175 08-11-1984 Stb. 1984, 533

Opmerkingen

 1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2012/667 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 april 2013.1)
 2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Artikel XXII, eerste lid, van Stb. 2011/255 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 3)
 4. Artikel XLVII van Stb. 2008/112 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
Naar boven