Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 69a
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: C, 15
 5. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit Onderlinge overlegprocedures
  Tekst: tekst
 7. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 4
 8. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: A, 8
 9. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: behorend bij artikel 30, 32
 10. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 11. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: Bijlage behorend bij artikel 5, 7
 12. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, 34
 13. Overige fiscale maatregelen 2018
  Artikel: XXIX
 14. Uitleveringswet
  Artikel: 51a
 15. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikelen: 2, 8
 16. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 1.19
 17. Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen
  Artikel: XV
 18. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 5.2
 19. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 20. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 21. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 22. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28bis
 23. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29h
 24. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 28, 29k

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk IX

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
   Artikel 29h
  2. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
   Artikel 11
  3. Wegenverkeerswet 1994
   Artikel 51
Terug naar begin van de pagina