Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 36, 67c, 67f
 2. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 3. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 4. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 6. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 181
 7. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland – Verenigde Staten van Amerika 1992
  Artikel: 8
 8. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 11. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 12. Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikel: 8
 13. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 14. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 71r
 15. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 6.1
 16. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28a
 17. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 28rk, 28si, 28tm
 18. Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina