Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 18-06-1959 t/m heden

Besluit van 19 mei 1959, houdende wijziging in de taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 mei 1959, nr. 128104;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

.

  • 1 De aangelegenheden betreffende de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder te brengen bij het Departement van Algemene Zaken.

  • 2 De naam van het Departement van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie te wijzigen in: Departement van Binnenlandse Zaken.

  • 3 De Departementen van Oorlog en van Marine samen te voegen tot het Departement van Defensie.

  • 4 De naam van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te wijzigen in: Departement van Landbouw en Visserij.

Afschrift van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant, zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de Departementen van Algemeen Bestuur.

's-Gravenhage, 19 mei 1959.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. DE QUAY.

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1959.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Naar boven