Bevoegdverklaring Chef Spoorwegrecherche tot Verzoeken om Verklaringen Omtrent Het Gedrag

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 24-02-1959 t/m 31-03-2004

Bevoegdverklaring Chef Spoorwegrecherche tot Verzoeken om Verklaringen Omtrent Het Gedrag

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

Gelet op artikel 22 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,

Bepaalt:

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De chef van de Spoorwegrecherche van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen is bevoegd bij de burgemeesters verzoeken om verklaringen omtrent het gedrag van personeelsleden en aspirant-personeelsleden van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen en van de N.V. Van Gend en Loos in te dienen.

Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 januari 1959

De

minister

voornoemd,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

J. M. Kan

Naar boven