Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geldend van 25-12-1991 t/m 31-03-2004

Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de algemene documentatieregisters aan:

  • 1. directeuren van van de stichtingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986 (Stb. 1);

  • 2. reclasseringswerkers als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986;

  • 3. secretarissen van de raden voor de kinderbescherming, in die gevallen, waarin dit nodig is voor het voorbereiden van enig rapport of het uitoefenen van enig toezicht.

Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1958

De

minister

voornoemd,

Samkalden

Terug naar begin van de pagina