Luchtvaartwet

Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingLVW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002267
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart
 4. Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet
 5. Aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen
 6. Aanwijzingsregeling risicovluchten
 7. Bekendmaking beleidswijziging rondvluchtvergunningen ex art. 16b van de Luchtvaartwet
 8. Beschikking verlening vrijstelling luchtvervoersvergunning sportvliegers
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart
 10. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
 11. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
 12. Besluit burgerluchthavens
 13. Besluit ex artikel 37a Luchtvaartwet
 14. Besluit ex artikel 57 luchtvaartwet
 15. Besluit instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht
 16. Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Soesterberg
 17. Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg
 18. Besluit ongeregeld luchtvervoer
 19. Besluit tot regeling toelating vreemde militaire luchtvaartuigen binnen Nederlands rechtsgebied
 20. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 21. Mandaat- en machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee toezicht beveiliging burgerluchtvaart
 22. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
 23. Regeling Beveiliging Burgerluchtvaart BES
 24. Regeling Toezicht Luchtvaart
 25. Regeling uitvoering beveiliging burgerluchtvaart 2010
 26. Regels verpakken en opbergen van inbeslaggenomen wapens, explosieven etc.
 27. Schadeloosstellingsregeling Luchtvaartwet
 28. Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer
 29. Uitvoeringsbesluit pacht
 30. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
 31. Vaststelling uitzonderingen verplichting artikel 16 Luchtvaartwet
 32. Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal
 33. Vrijstelling van vluchten waarbij de passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen
 34. Vrijstelling van vluchten waarbij passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen
 35. Vrijstelling vluchten van controle op gevaarlijke voorwerpen
 36. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 37. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel vergunningen voor geregeld en ongeregeld luchtvervoer
 2. Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart
  Artikel: XVIII
 2. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013
  Artikel: 22
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 5. Beperking operaties met niet-geluidgecertificeerde straalvliegtuigen
  Artikel: 1
 6. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 2.6.4
 7. Besluit ex artikel 57 luchtvaartwet
  Artikelen: 1, 2
 8. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 9. Besluit intrekking aanwijzing militair luchtvaartterrein Valkenburg
 10. Besluit toelating en uitzetting BES
  Artikel: 1.1
 11. Besluit tot regeling toelating vreemde militaire luchtvaartuigen binnen Nederlands rechtsgebied
  Artikel: 9
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 14. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 3.4
 15. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 16. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
  Artikel: 2.10
 17. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 4
 18. Kadasterregeling 1994
  Bijlage: 6d
 19. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 1
 20. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 54
 21. Regeling Toezicht Luchtvaart
  Artikelen: 1, 159, 170
 22. Regeling aanvraag in- of overschrijving van luchtvaartuigen in het luchtvaartuigregister
  Artikel: 4
 23. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
  Artikel: 1
 24. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 25. Regeling houdende vaststelling kader veiligheid militaire luchtvaart
  Artikel: 4
 26. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 2.4
 27. Regeling uitvoering beveiliging burgerluchtvaart 2010
  Artikel: 1
 28. Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving
  Tekst: tekst
 29. Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer
 30. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Bijlage: 14
 31. Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal
  Artikel: 2
 32. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.1, 8.24a, 11.26
 33. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
 34. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
 35. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikel: XVI
 36. Wijzigingswet Luchtvaartwet (aanwijzing en gebruik van luchtvaartterreinen, strafbepalingen en dwangsomregeling)
  Artikelen: II, III, VI
 37. Wijzigingswet Luchtvaartwet (beveiliging luchtvaartterreinen)
  Artikel: IV
 38. Wijzigingswet Luchtvaartwet met betrekking tot luchtvervoersvergunningen
 39. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)
  Artikelen: V, VI
 40. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
  Artikel: VIII
 41. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering)
  Artikel: IV
 42. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikelen: III, VII, XXIII
 43. Wijzigingswet Wet luchtvaart (vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren)
  Artikelen: II, III
 44. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
  Artikel: IIc
 45. Zonering vliegbasis Volkel
  Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina