Successiewet 1956

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingSW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002226
RechtsgebiedBelastingrecht | Successie- en schenkingsrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bijstellingsregeling 2004
 2. Bijstellingsregeling 2008
 3. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 4. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 5. Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
 6. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
 7. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 8. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 9. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 10. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 11. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 12. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 13. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 14. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 15. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 16. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 17. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
 2. Erfbelasting, fictieve verkrijging, levensverzekering en derdenbeding, premiesplitsing
 3. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 4. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 5. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 6. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 7. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
 8. Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding
 9. Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil
 10. Schenk- en erfbelasting, toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956
 11. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
 12. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
 13. Schenk- en erfbelasting, waardering
 14. Successiewet 1956; verkoop onder voorbehoud van vruchtgebruik, aftrek bij (periodieke) kwijtschelding van de tegenprestatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Terug naar begin van de pagina