Besluit volgorde verhouding rangen en standen zee-, land- en luchtmacht

Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-09-2002.
Geldend van 13-09-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 13-09-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-09-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-07-1956 Nieuwe-regeling 20-06-1956 Stb. 1956, 361 20-06-1956 Stb. 1956, 361
Naar boven