Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit regels export uitkeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Controlevoorschriften AOW
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2014
samen met
29-11-2017
Stb. 2014, 269
samen met
Stb. 2017, 484
33801
samen met
34766
Alg. 1
01-08-2017 t/m 01-01-2016 Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 213 34571 12-06-2017 Stb. 2017, 271
01-01-2015 Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
28-12-2012 Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
10-10-2010 Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Inwtr. 2
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729 Inwtr. 3
01-03-2004 Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 19-12-2003 Stb. 2003, 525
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 594 26812 22-12-1999 Stb. 1999, 594
Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 250 25757 11-06-1999 Stb. 1999, 251
01-04-1988 Vervallen 30-03-1988 Stb. 1988, 115 20384 30-03-1988 Stb. 1988, 115
01-01-1987 Nieuw 06-11-1986
samen met
26-11-1986
Stb. 1986, 563
samen met
Stb. 1986, 597
20384 06-11-1986 Stb. 1986, 563

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484.1)
  2. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven