Beschikking oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen tuberculose aan bepaalde [...] der koninklijke landmacht en der koninklijke luchtmacht

Geldend van 03-06-1956 t/m heden

Beschikking oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen tuberculose aan bepaalde groepen van militairen der koninklijke landmacht en der koninklijke luchtmacht

De Minister van Oorlog,

Gelet op artikel 3 van de Wet immunisatie militairen;

Gezien het advies van 29 december 1955 van de commissie van deskundigen, bedoeld in het hiervóór aangehaald artikel, betreffende de inenting en herinenting van bepaalde groepen van militairen der Koninklijke Landmacht en der Koninklijke Luchtmacht tegen tuberculose,

Besluit:

overeenkomstig vorenbedoeld advies aan militairen der Koninklijke Landmacht en der Koninklijke Luchtmacht, die behoren tot of hun opleiding krijgen bij:

  • a. het dienstvak van de geneeskundige dienst;

  • b. de onderafdeling geneeskundige dienst van de militaire vrouwenafdeling,

    de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen tuberculose.

Terug naar begin van de pagina