Stelsels stenografie bij het examen leraar stenografie, enz.

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 21-09-2023.
Geldend van 13-05-1956 t/m 22-01-2014

Stelsels stenografie bij het examen leraar stenografie, enz.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

Gelet op het 2de lid van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4 augustus 1955, Stb. 366,

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij het examen voor leraar in de stenografie en bij dat voor de aantekening van leraar in de stenografie in een vreemde taal zal worden geëxamineerd in de stelsels „Groote” en „Pont”.

's-Gravenhage, 19 april 1956

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens deze,
De

chef van de afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs

,

J. B. Drewes

Naar boven