Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 06-05-1956 t/m 11-11-2004

Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus

De Minister van Oorlog en van Marine,

Gelet op artikel 3 van de Wet immunisatie militairen (Stb. 1953, 432);

Gezien het advies van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 3 der wet, voornoemd, van 2 maart 1955, no. 30/55, betreffende immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus,

Besluit:

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

overeenkomstig het voormelde advies aan de militairen van de zeemacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen vlektyfus en aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen gele koorts en vlektyfus.

's-Gravenhage, 13 april 1956

De

Minister

van Oorlog en van Marine,

C. Staf

Naar boven