Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 10-03-1956 t/m 31-12-2005

Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 februari 1922, Stb. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet,

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • I. Als wetenschappelijke inrichting, welke ten dienste van de Veeartsenijkundige Dienst zal worden gebezigd, wordt aangewezen het rijkszuivelstation te Leiden.

  • II. Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer publikatie.

's-Gravenhage, 8 maart 1956

De

Minister

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Voor deze,
De waarnemend

secretaris-generaal

,

Patijn

Naar boven