Besluit instelling functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

[Regeling vervallen per 05-09-2005.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 11-08-1955 t/m 04-09-2005

Besluit van 20 juli 1955, houdende instelling van de functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 15 Juli 1955, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr 210.611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Wij benoemen de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 Juli 1955

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

Uitgegeven de negende Augustus 1955.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven