Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-09-1955 t/m 31-12-2005

Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Gelet op artikel 76 van de Veewet (Stb. 1920, 153),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij de Veewet (Stb. 1920, 153) , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 September 1955.

's-Gravenhage, 17 Juni 1955

De

Minister

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Mansholt

Naar boven