Beschikking oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen cholera, typhus, paratyphus [...] landmacht en de Koninklijke luchtmacht

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 04-01-1955 t/m 11-11-2004

Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht

De Minister van Oorlog,

Gelet op artikel 3 van de Wet immunisatie militairen (Stb. 1953, 432);

Gezien het advies van de Commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 3 der wet, voornoemd, van 5 Juni 1954, betreffende inenting en herinenting van de militairen der Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus,

Besluit:

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

overeenkomstig voormeld advies aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus.

's-Gravenhage, 14 December 1954

De

Minister

van Oorlog,

C. Staf

Naar boven