Besluit instelling functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

[Regeling vervallen per 05-09-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 28-11-1954 t/m 04-09-2005

Besluit van 10 november 1954, houdende instelling van de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 5 November 1954, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr. 138217;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Als Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten wordt aangewezen de Chef van de Luchtmachtstaf.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 10 November 1954

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

Uitgegeven de zes en twintigste November 1954.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven