Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geldend van 17-11-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 17-11-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 2. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 3. Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 4. Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties
 5. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de overdracht van personen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een vrijheidsstraf)
 6. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid)
 7. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 8. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
 9. Onderlinge regeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beschikbaarstelling detentiecapaciteit)
 10. Onderlinge regeling Nederland, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van transport gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 11. Onderlinge regeling samenwerking implementatie Internationale Gezondheidsregeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 12. Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 13. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 14. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 15. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 16. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 17. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 18. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 19. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 20. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 21. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 22. Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland
 23. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 24. Schepenbesluit 2004
 25. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Terug naar begin van de pagina