Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-11-2017.
Geldend van 17-11-2017 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 17-11-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 2. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 3. Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 4. Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties
 5. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de overdracht van personen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een vrijheidsstraf)
 6. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid)
 7. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 8. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
 9. Onderlinge regeling Nederland en Curaçao ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (verdeling opbrengsten octrooibestel)
 10. Onderlinge regeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beschikbaarstelling detentiecapaciteit)
 11. Onderlinge regeling Nederland, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van transport gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 12. Onderlinge regeling samenwerking implementatie Internationale Gezondheidsregeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 13. Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 14. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 15. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 16. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 17. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 18. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 19. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 20. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 21. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 22. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 23. Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland
 24. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 25. Schepenbesluit 2004
 26. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 17-11-2017)

  Opmerking

  Het Statuut is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 21-10-2023 Stb. 2023, 407 27570 21-10-2023 Stb. 2023, 407
  10-10-2010 Wijziging 07-09-2010 Stb. 2010, 333 32213 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 1
  01-01-1986 Wijziging 09-08-1985 Stb. 1985, 453 18826 09-08-1985 Stb. 1985, 453
  01-01-1986 Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 452 18826 30-08-1985 Stb. 1985, 476
  29-12-1954 Nieuwe-regeling 28-10-1954 Stb. 1954, 503 3517 29-12-1954 Stb. 1954, 596

  Opmerkingen

  1. Treedt in werking om 00.00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.1)
  Naar boven