Besluit verhoging uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een toeslag-1954

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-1954.
Geldend van 10-10-1954 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0002146
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-10-1954

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
10-10-1954 Nieuwe-regeling 16-09-1954 Stb. 1954, 433 16-09-1954 Stb. 1954, 433
Naar boven