Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002143
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Ondernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemenSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. BEKENDMAKING TEKST VAN STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING: NOTARIEEL PENSIOENFONDS
 2. Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (1)
 3. Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (2)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 2. Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (1)
  Artikel: 1
 3. Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (2)
  Artikel: 1
 4. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 5. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 56
 6. Regeling aanwijzing van uitkeringen waarover ziekenfondspremie voor personen van 65 jaar en ouder aan de bron wordt ingehouden
  Artikel: 1
 7. Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven
  Artikel: 4
 8. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.7
 9. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 10. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 7
 11. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Artikel: 13
 12. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina