Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 16-04-1953 t/m heden

Besluit van 11 maart 1953, houdende de instelling Koninklijke Luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 5 Maart 1953, DG La U 106;

Gelet op artikel 61 en 188 van de Grondwet;

Overwegende dat bij de landmacht de luchtstrijdkrachten zich hebben ontwikkeld van het Wapen der militaire Luchtvaart tot een zelfstandig militair orgaan;

Overwegende voorts de uitnemende diensten door de luchtstrijdkrachten in tijden van oorlog en gevaar aan Ons en den lande bewezen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De luchtstrijdkrachten, behoudens die behorende tot de zeemacht, vormen Onze luchtmacht en zullen als zodanig genaamd zijn de Koninklijke Luchtmacht.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 11 Maart 1953

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

Uitgegeven de zeven en twintigste Maart 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven