BEPALINGEN BETREFFENDE GOEDGEKEURD MATERIAAL VOORRUITEN VAN MOTORRIJTUIGEN

[Regeling vervallen per 23-07-2008.]
Geldend van 05-02-1953 t/m 22-07-2008

BEPALINGEN BETREFFENDE GOEDGEKEURD MATERIAAL VOORRUITEN VAN MOTORRIJTUIGEN

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement;

Gezien de ingekomen ambtsberichten,

Besluit:

[Vervallen per 23-07-2008]

  • I. in te trekken de beschikking van 14 November 1950, no. 51963, Afdeling Waterstaatsrecht;

  • II. als goedgekeurde soorten materiaal, gebezigd voor voorruiten van motorrijtuigen, als bedoeld in artikel 66, onder k, van het Wegenverkeersreglement, worden aangemerkt doorzichtige materialen, waarvan de doorzichtigheid niet minder is dan die van gewoon glas, doch welker stukken bij breuk minder kans geven op ernstige verwondingen dan de stukken van gewoon glas;

    tot welke materialen behoren:

    glas, dat uit één laag bestaat en een bijzondere warmtebehandeling heeft ondergaan, zodat bij breuk korrelvorming optreedt;

    materiaal, dat uit meer dan één tegen elkaar vastgehechte doorzichtige lagen bestaat, waarbij ten minste één van deze lagen uit plastisch materiaal bestaat;

    uit één laag bestaand doorzichtig plastisch materiaal.

's-Gravenhage, 15 Januari 1953

De

Minister

voornoemd,
Voor de

Minister

,
De

Secretaris-Generaal

,

D. G. W. Spitzen

Terug naar begin van de pagina