ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 11-11-1952 t/m 24-09-2008

ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Overwegende, dat er onzekerheid bestaat ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 op de beëindiging van de arbeidsverhouding gedurende een bedongen proeftijd en het wenselijk is deze onzekerheid weg te nemen;

Gelet op artikel 6, vijfde lid, van genoemd besluit;

Gehoord de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Voor de werknemers, die een arbeidsverhouding op proef hebben aangegaan, wordt van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ontheffing verleend, voor zover het betreft het beëindigen gedurende de proeftijd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, waarop zij in de Nederlandse Staatscourant wordt opgenomen.

's-Gravenhage, 10 November 1952

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. A. van Rhijn

Naar boven