Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-11-1952 t/m heden

Besluit van 14 oktober 1952, houdende wijziging van de taak van de Departementen van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 11 October 1952, Nr. 33131;

Overwegende, dat het wenselijk is over te gaan tot overdracht van de werkzaamheden van het Regeringscommissariaat voor het Economische en Militaire Hulpprogramma aan het Hoofd van het Departement van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 79 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De werkzaamheden van het Regeringscommissariaat voor het Economische en Militaire Hulpprogramma worden met ingang van 1 November 1952 overgedragen aan de zorg van het Hoofd van het Departement van Buitenlandse Zaken.

Onze Ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Soestdijk,, 14 October 1952.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. DREES.

Uitgegeven de acht en twintigste October 1952.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven