ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-07-1952.
Geldend van 27-07-1952 t/m 24-09-2008

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 27-07-1952

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-07-1952)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-09-2008 Intrekking-regeling 12-09-2008 Stcrt. 2008, 184 WBJA/W1/2008/21558 12-09-2008 Stcrt. 2008, 184 Alg. 1
27-07-1952 Nieuwe-regeling 01-07-1952 Stcrt. 1952, 129 2206 01-07-1952 Stcrt. 1952, 129

Opmerkingen

  1. Artikel XXIX van de SZW-intrekkingsregeling 2008, Stcrt. 2008/184, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven