Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie (vaststelling aantal leden Sociaal-Economische Raad)

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 16-09-2023 t/m heden

Besluit van 27 Februari 1950 tot uitvoering van de artikelen 4, vijfde lid, en 138, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. (Staasblad 1950, No. K 22.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 16 Februari 1950, no. 11193 O.B., Directie voor Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden;

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, en 138, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De eerste zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad vangt aan op 1 April 1950.

Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Sankt Anton, 27 Februari 1950.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

W. C. L. VAN DER GRINTEN.

De Minister van Sociale Zaken,

A. M. JOEKES.

Uitgegeven de tiende Maart 1950.

De Minister van Justitie,

WIJERS.

Naar boven