Wet op de Sociaal-Economische Raad

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkortingen BO
Wet BO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002058
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2014/571 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/576).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvaarding functie door leden SER, enz.
 2. Algemeen machtigingsbesluit SER
 3. Besluit beleidsregels representativiteit
 4. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
 5. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, 15 februari 2019
 6. Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie (vaststelling aantal leden Sociaal-Economische Raad)
 7. Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden
 8. Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
 9. Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden
 10. SER-Fusiegedragsregels 2015
 11. Subsidiebesluit SER
 12. Verordening bestuurlijke taken SER
 13. Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO
 14. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 15. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
 16. Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000
 17. Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent
 18. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen machtigingsbesluit SER
  Artikel: 1
 2. Besluit opheffing Landbouwschap
  Artikel: 1
 3. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
  Artikel: 1
 4. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 5. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 9. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 10. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 12. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Dranken
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Dranken
 13. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 14. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Wijn
  Bijlage: bijlage
 15. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 16. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
  Bijlage: Landbouwstructuurbeleid
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 24. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 25. Instellingswet Productschap voor Bier
 26. Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken
 27. Instellingswet Productschap voor Groenten en Fruit
 28. Instellingswet Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
 29. Instellingswet Productschap voor Siergewassen
 30. Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten
 31. Instellingswet Productschap voor Zuivel
 32. Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten
  Artikel: 26
 33. Noodwet voedselvoorziening
  Artikel: 13
 34. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XIV
 35. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 36. Verordening PT algemene bepalingen 2009
  Artikel: 2:2
 37. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIII
 38. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 5.8
 39. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 1
 40. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Hoofdstuk: 2
 41. Wijzigingswet Pensioen- en spaarfondsenwet, enz. (wettelijk recht op waarde-overdracht en enige andere maatregelen op het aanvullende pensioenterrein)
  Artikel: XIII
 42. Wijzigingswet Wet op de Bedrijfsorganisatie
  Artikel: XVII
Terug naar begin van de pagina