AANWIJZING BESMETTELIJKE ZIEKTE VAN VOGELS

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 23-01-1950 t/m 31-12-2005

Beschikking aanwijzing newcastle disease als besmettelijke vogelziekte

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet, Staatsblad no. J 585;

Overwegende, dat de besmettelijke vogelziekte, genaamd Newcastle disease of pseudovogelpest, een gevaar kan opleveren voor ernstige aantasting van de pluimveestapel;

Heeft goedgevonden:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • I. aan te wijzen als besmettelijke ziekte van vogels, bedoeld in het eerste lid van artikel 3 van de Vogelziektenwet, Staatsblad no. J 585, de ziekte, genaamd: Newcastle disease of pseudovogelpest;

  • II. te bepalen, dat deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in werking treedt met ingang van de dag harer afkondiging.

's-Gravenhage, 20 Januari 1950

De

Minister

voornoemd,

Mansholt.

Naar boven