Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 02-09-1949 t/m 31-12-2005

Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 Februari 1922, S. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet;

Heeft goedgevonden te bepalen:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • I De beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 6 September 1943, no. 8644, afdeling X, Directie van de Landbouw (Nederlandse Staatscourant 1943, no. 173), vervalt.

  • II Als wetenschappelijke inrichting, welke ten dienste van de veeartsenijkundige dienst zal worden gebezigd, wordt aangewezen het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te Amsterdam.

  • III Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag, volgende op die harer afkondiging.

's-Gravenhage, 30 Augustus 1949

De

Minister

voornoemd,

Mansholt.

Naar boven