Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 2, 11
 2. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 2
 3. Besluit vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
  Artikel: 1
 4. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel: 2
 5. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2005
  Artikel: 1
 6. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2006
  Artikel: 1
 7. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007
  Artikel: I
 8. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008
  Artikel: 1
 9. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
  Artikel: 1
 10. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 1998
  Artikel: 1
 11. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001
  Artikel: 1
 12. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004
  Artikel: 1
 13. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
  Artikel: 1
 14. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
  Artikel: 1
 15. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
  Artikel: 1
 16. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
  Artikel: 1
 17. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
  Artikel: 1
 18. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
  Artikel: 1
 19. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
  Artikel: 1
 20. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
  Artikel: 1
 21. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
  Artikel: 1
 22. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2015
  Artikel: 1
 23. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
  Artikel: 1
 24. Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966
  Artikel: 9
 25. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 12, 20, 27a, 28, 28b
 26. Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, enz.
  Artikel: III
 27. Wijzigingsbesluit Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 enz, in verband met inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina