Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 13-10-1947 t/m heden

Besluit van 11 oktober 1947, tot instelling van een Departement van Algemeen Bestuur, dat de naam zal dragen van Ministerie van Algemene Zaken

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., van 10 October 1947, no. 14221;

Gelet op artikel 79 der Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel]

  • I in te stellen een "Departement van Algemeen Bestuur", dat de naam zal dragen van "Ministerie van Algemene Zaken";

  • II aan het Hoofd van het onder I genoemd Departement de zorg op te dragen voor de zaken betreffende het algemeen Regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Ministers, Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 11 October 1947.

WILHELMINA.

De Minister-President, Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i.,

BEEL.

Uitgegeven de dertiende October 1947.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Naar boven