Beschikking vaststelling van de eisen, waaraan de lokalen moeten voldoen, welke door [...] bedoeld in de IJkwet 1997 (Staatsblad no. 693)

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-12-1997.
Geldend van 24-12-1997 t/m heden

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 24-12-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 24-12-1997)

Opmerking

Grondslag is gewijzigd in IJkwet (1997, STb. 693)
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1989 Wijziging 19-04-1989 Stcrt. 1989, 82 89021197 19-04-1989 Stcrt. 1989, 82
01-01-1969 Wijziging 17-12-1968 Stcrt. 1968, 253 668/1036/WJA 17-12-1968 Stb. 1968, 675
01-01-1947 Nieuwe-regeling 24-12-1946 Stcrt. 1946, 255 98226JZ 24-12-1946 Stcrt. 1946, 255
Naar boven