Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Ontheffing van artikel 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Dit besluit heeft kracht van wet.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 20-12-2012
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
Stb. 2012, 675
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
33327
samen met
33988
Alg. 1, Inwtr. 2
28-06-1963 Wijziging 27-06-1963 Stb. 1963, 271 7083 27-06-1963 Stb. 1963, 271
15-10-1945 Nieuwe-regeling 05-10-1945 Stb. 1945, F 214 05-10-1945 Stb. 1945, F 214

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb 2014/504.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.2)
Naar boven