Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
    Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Dit besluit heeft kracht van wet.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-06-2013
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
33556
samen met
33988
Alg. 1, Inwtr. 2
Vervallen 20-12-2012
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
Stb. 2012, 675
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
33327
samen met
33988
Alg. 3, Inwtr. 4
01-07-2015 Intrekking-regeling 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274 Alg. 5
01-01-1999 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
28-06-1963 Wijziging 27-06-1963 Stb. 1963, 271 7083 27-06-1963 Stb. 1963, 271
15-10-1945 Nieuwe-regeling 05-10-1945 Stb. 1945, F 214 05-10-1945 Stb. 1945, F 214

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb 2014/504.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.2)
  3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/504.3)
  4. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.4)
  5. Artikel XXII, eerste lid, van Stb. 2014/216 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
Naar boven