Besluit op de Dividendbelasting 1941

[Regeling vervallen per 28-03-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 09-09-1941 t/m 31-12-2006

Besluit op de Dividendbelasting 1941

Ik heb de eer U hierbij mede te delen dat van een naamloze vennootschap tot instandhouding van landgoederen, die voldoet aan de voorwaarden van lid 1 van artikel 36 van de Eerste Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941, de heffing dividendbelasting achterwege kan blijven.

Naar boven