Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen AVV
Wet AVV
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001987
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 2. Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeenverbindendverklaring
 3. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 4. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 2. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 2. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 3. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: IV
 4. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXIV
 5. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 4
 6. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVIII
 7. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXVII
 8. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXIV
 9. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVI
 10. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVI
 11. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXVII
 12. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 4

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 22-02-2023 Stb. 2023, 151 36166 26-04-2023 Stb. 2023, 152
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-02-2020 Stb. 2020, 57
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-06-2016 Stb. 2016, 220
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 626 29983 01-12-2005 Stb. 2005, 626
Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 104 28986 15-04-2004 Stb. 2004, 182
Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 554 26524 02-12-1999 Stb. 1999, 554
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
21-02-1997 t/m 01-01-1997 1) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
01-01-1996 Wijziging 23-11-1995 Stb. 1995, 598 23646 04-12-1995 Stb. 1995, 600
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
04-06-1992
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1992, 422
23258
samen met
22061
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
08-06-1987 Wijziging 21-04-1987 Stb. 1987, 209 18285 21-04-1987 Stb. 1987, 209
27-07-1981 Wijziging 15-05-1981 Stb. 1981, 400 15940 15-05-1981 Stb. 1981, 400
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
20-04-1970 Wijziging 12-02-1970 Stb. 1970, 69 9716 04-04-1970 Stb. 1970, 145
01-05-1963 Wijziging 27-01-1950 Stb. 1950, K 22 873 18-04-1963 Stb. 1963, 111
01-10-1937 Nieuwe-regeling 25-05-1937 Stb. 1937, 801 274 07-09-1937 Stb. 1937, 892

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 61)
Naar boven